Naar Cambodja

Hier kun je lezen hoe ik in Cambodja terecht ben gekomen.

Vrijwiligers werk in Zambia; de herinnering aan mijn droom

In 2012 ging ik met een groep jongeren naar Zambia om vrijwilligerswerk te doen, daar is de liefde die ik voor kinderen heb duidelijk geworden voor mij. Waar ik toen nog niet over nadacht was de Droom die God mij 10 jaar daarvoor had gegeven: Deze Droom begon toen ik een jaar of 13 was en ik een echtpaar hoorde vertellen over het vrijwilligerswerk wat zij toentertijd deden in Cambodja. Ik werd duidelijk aangesproken; dit was wat ook voor mij klaar lag, kinderen in Cambodja helpen, liefhebben en bevestigen. Na terugkomst ben ik vrijwilligerswerk bij Compassion in Apeldoorn gaan doen. Deze organisatie werkt aan langetermijn-ontwikkeling via lokale kerken.
Op 1 oktober 2014 ben ik naar Indonesië vertrokken om daar bij een project te kijken en helpen. Na 3 weken ben ik naar Maleisië en Thailand gegaan waar ik hele mooie ontmoetingen had met lokale bevolking maar ook met andere backpackers waarmee ik mijn getuigenis heb mogen delen

Naar Cambodja

Op 13 december vloog ik naar Cambodja. Nadat ik landde en mijn gastgezin ontmoette viel het benauwende gevoel dat ik ervoer voor en tijdens de vlucht van mij af en heb ik een hele impactvolle, verdrietige, mooie tijd meegemaakt, ik zag zoveel hoop in schrijnende situaties maar ook heb ik veel verdriet bij de bevolking meegemaakt; ik ben een dag in een wijk geweest waar de mensen tussen de grafstenen in wonen en waar veel armoe en verdriet was en (medische) hulp nodig was, ook het beeld van kinderen die op straat bedelen om geld is hartverscheurend.

De gebeurtenis die mij het meest geraakt en ook bevestigd heeft was de dag waarop ik besloot er alleen, met mijn Engelstalige Bijbel op uit te gaan, na een tijdje lopen kwam ik 3 jongetjes van een jaar of 6/7/8 tegen, met vuile kleding en met snot besmeurde gezichten, en oh wat waren ze lief!!! Geen moment heb ik getwijfeld, ik heb ze meegenomen naar de winkel en heb eten en drinken en een bal voor ze gekocht, wat hadden we een plezier! Tijdens de pauze las ik ze voor uit Mattheus 19 uit mijn Engelstalige Bijbel, zij verstonden hier natuurlijk niets van maar hun geestelijke oren hebben alles gehoord en ik bid dat, wanneer ze opgroeien ze naar God op zoek gaan! De politieagent die we tegenkwamen lachte vriendelijk naar mij en bleef een beetje in de buurt om te zien wat ik aan het doen was. Later hoorde ik dat er genoeg mensen door de politie worden opgepakt als zij met Cambodjaanse kinderen zijn, dit omdat er ook toeristen zijn die Cambodjaanse kinderen seksueel misbruiken. Dit wetende werd ik weer bevestigd da God beschermt!

IntoMission; voorbereiding op uitzending

Kort na thuiskomst ben ik om de tafel gaan zitten met Margriet Muurling van IntoMission, de Bijbel school van YWAM (jeugd met een opdracht) kwam sterk naar voren.

Discipelschap training school (DTS)

We keken naar mogelijke vervolgstappen en uiteindelijk ben ik oudejaarsdag 2015 het vliegtuig ingestapt om de DTS studie van YWAM ik Cambodja te gaan volgen. In deze tijd heb ik ontzettend veel geleerd en meegemaakt, waarover je hier meer kunt lezen.

Na de DTS studie heb ik nog twee maanden de basis van de gesproken Khmer taal gestudeerd en daarna ben ik teruggekeerd naar Nederland waarna ik door Margriet Muurling in Nederland verder begeleid ben hoe ik mij zou kunnen gaan vestigen in Cambodja.

Contacten leggen

Omdat het vanuit Cambodja makkelijker is een organisatie te vinden waarmee ik zou kunnen gaan werken, ben ik op 26 oktober 2017 weer vertrokken naar Cambodja om daar voor 8 maanden de gesproken taal te studeren en contacten te leggen, op wonderlijke wijze kwam ik na 3 maanden in een sloppenwijk te wonen waar ik veel in contact was met mijn buren en vooral ook met hun kinderen, ik gaf hen Engelse taalles en bouwde relaties op met hun ouders. Ik ervoer toen heel sterk dat God zei dat het goed was dit te doen, zonder Zijn bevestigingen zou ik het dan ook niet aangedurfd hebben want opeens woonde ik tussen de golfplaten hutjes met straatarme bewoners in en werd ik zo een paar keer in de week wakker van schreeuwende, dronken mensen. Toch is het mijn verlangen geworden om mij weer in zo’n sloppenwijk te vestigen om met de gezinnen daar te zijn.

Uitzending naar Cambodja

Ik ben in gesprek gegaan met een Amerikaanse voorganger van de ICA kerk. Onder deze kerk bestaat de organisatie HOPE welke met gezinnen en kinderen in sloppenwijken in Cambodja werkt. Voor deze organisatie mag ik mij wanneer ik voor onbepaalde termijn terug ben in Cambodja gaan inzetten, hier heb ik ontzettend veel zin in!

Dus toen ik eind juni 2018 terugkwam ben ik wederom met Margriet in gesprek gegaan over hoe dit te behalen, want voor onbepaalde termijn, vrijwillig werken met de kinderen in de HOPE ministry betekent leven op giften. Een groep van enthousiaste mensen melden zich op mijn vraag voor leden voor een thuisfrontteam en zo zijn we samen bezig gegaan.

Uitgezonden

Op 25 januari 2020 ben ik vertrokken naar Cambodja. Afscheid nemen was niet altijd makkelijk, maar aangekomen in Cambodja voel ik mij als een vis in het water. Heerlijk om er weer te zijn en Gods liefde te mogen uitdragen naar de mensen om mij heen.

Inmiddels werk ik met heel veel plezier met Jeugd met een Opdracht Phnom Phen. Samen met een groep van zes Cambodjanen werk ik met kansarme kinderen in de sloppenwijken van Phnom Phen.