Geven

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van Aline blijvend mogelijk te maken.  

Er zijn verschillende manieren waarop u Aline financieel kunt ondersteunen. Dit kan via een maandelijkse machtiging of een eenmalige gift.

Financiële gegevens

Uw (maandelijkse) gift kunt u overmaken op:
NL60 RABO 0341 8075 75
t.n.v. Stichting AZAR.
Vermeld daarbij ‘Project kids in Cambodja’ (Voor de ANBI is een ‘label’ vermelding verplicht)

Wilt u een gift doen die speciaal bestemd is voor de outreaches die we doen? Vermeld dan ‘outreaches’ als betalingskenmerk.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Zie website www.azar-missiefonds.nl
Stichting AZAR Missiefonds wil fondsen werven voor missionair werkers en heeft de ANBI registratie voor Aline mogelijk gemaakt. Een eenvoudige manier om AZAR Missiefonds te ondersteunen is uw standaard online aankopen via https://azar.doelshop.nl te doen.
Per aankoop krijgt AZAR een aantal centen voor het missiewerk.
Daarmee kunnen ze de ANBI status op de rekening handhaven zonder dat dit af gaat van het budget van de eigenlijke missie.