Over Cambodja

Cambodja
Cambodja is gelegen in Zuid-Oost Azie, grenzend aan Thailand, Laos en Vietnam.
De oppervlakte van cambodja is 181.035 km² (4,4 keer groter dan Nederland)
Het aantal inwoners is 14,494.293 (1,1 keer minder dan Nederland)
Het boeddhisme is met ongeveer 90 à 96,4% van de bevolking de belangrijkste religie in het land.


Onafhankelijkheid
In 1953 slaagde koning Norodom Sihanouk er in de Fransen te laten instemmen met de onafhankelijkheid van Cambodja. In de jaren 1950 en 1960 gaat het goed met Cambodja. Tot in 1970 het leger een coup pleegt en Sihanouk zich gedwongen ziet in ballingschap in Peking te verblijven. Lon Nol wordt de nieuwe leider en hij verklaart meteen dat hij de Verenigde Staten steunt. Onder druk van de Chinezen verleent Sihanouk zijn steun aan de Rode Khmer. Die communistische rebellen waren tot dan toe vrij zwak, maar de steun van Sihanouk zorgde voor een ommekeer


Oorlog
Op het einde van de jaren 1960 wordt Cambodja meegesleurd in de Vietnam-oorlog. Vanaf eind jaren 1960 bombardeerden de VS in het geheim vermoedelijke communistische kampen op Cambodjaans grondgebied, in de grensregio met Vietnam. En kort na de coup in 1970 staken Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen de grens met Cambodja over om Vietnamese communistische troepen aan te vallen. De nieuwe regering van Lon Nol steunde immers de Amerikanen en eiste het vertrek van de Vietnamese communisten op Cambodjaanse bodem. De aanval van de Amerikanen en Zuid-Vietnamezen mislukte en de Cambodjaanse en Vietnamese communisten trokken almaar dieper het binnenland van Cambodja binnen. Zo kwam al snel gans het land in de oorlog terecht. Dat eindigde pas in 1975 toen de Rode Khmer Phnom Penh innamen.


Pol Pot en de Rode Khmer: hallucinant

De Killing Fields zijn een stille getuige van het gruwelijke bewind van Pol Pot.
De Rode Khmer, onder leiding van Pol Pot, installeerde meteen een absurd regime dat leidde tot hallucinante situaties en dat uiteindelijk het leven heeft gekost aan vermoedelijk een kwart (!) van de eigen Cambodjaanse bevolking. Pol Pot voerde een maatschappijmodel in dat hij zelf had bedacht. Het moest een agrarische samenleving worden en dus werden alle mensen uit de steden verdreven en moesten ze op het platteland gaan werken. Het moest een niet-kapitalistische samenleving worden en dus schafte hij geld af en verving het door ruilhandel. Het moest een seculiere samenleving worden en dus schafte hij de godsdienst af en liet hij zowat alle boeddhistische monniken vermoorden. Van de 60.000 monniken overleefden er naar schatting slechts 500 de afslachting.Maar daarnaast had hij ook schrik van iedereen die ook maar een beetje intelligent kon zijn. En dus liet hij die ook vermoorden. Al wie een andere taal sprak, of zelfs maar een bril droeg, was potentieel intelligent en werd dus om het leven gebracht.


Redding vanuit Vietnam
Die gruwel van de Rode Khmer duurde van 1975 tot 1979. Eind 1978 viel Vietnam het land immers binnen en verdreef het de Rode Khmer naar het westen, naar de jungle aan de grens met Thailand. Miljoenen mensen trokken het land door om overlevende familieleden en vrienden terug te vinden. Daardoor werd de oogst verwaarloosd, wat leidde tot voedseltekorten en een hongersnood die nog honderdduizenden slachtoffers maakte.
Het Vietnamese leger bleef tot 1989 in Cambodja hangen. Er kwam een nieuwe pro-Vietnamese Cambodjaanse regering. De Rode Khmer voerde in de jaren 1980 nog een guerrilla-oorlog, mede met de steun van China, Thailand en onrechtstreeks ook van de VS. Onbegrijpelijk genoeg bleef de Rode Khmer de officiële vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de VN tot 1991.
In 1991 kwam er een vredesverdrag, gevolgd door verkiezingen in 1993. In die tussentijd kwam het land onder het bewind van de Verenigde Naties. Sihanouk werd in 1993 terug koning. In 1998 was het liedje van de Rode Khmer uitgezongen. Steeds meer Rode Khmer-strijders waren de jaren voordien overgelopen en in 1998 stierf Pol Pot terwijl hij opgejaagd werd door regeringstroepen. Hoe hij gestorven is, is niet duidelijk. Mogelijk was het een hartinfarct, maar het zou ook zelfmoord of moord kunnen geweest zijn. Zijn lichaam werd in ieder geval snel verbrand vooraleer er een officiële doodsoorzaak kon worden vastgesteld.
Pas in 1999 kwam er, met de arrestatie van Rode Khmer generaal Ta Mok, een einde aan dertig jaar burgeroorlog. De nieuwe regering, onder leiding van Koning Sihanouk, staat momenteel voor veel onopgeloste problemen.
Cambodja vandaag
Sporen van gruwelijke tijden zijn nog overal zichtbaar. Grafstenen tussen de hutten in de slumps, een bezoek aan de Tuol Sleng-gevangenis en de ‘Killing Fields’ waren indrukwekkende en verdrietige belevenissen voor mij, toch ben ik blij dat ik deze plekken in de afgelopen 2 jaar bezocht heb om zo dichter bij de Khmer bevolking te komen en hun te laten weten dat ik ze wil helpen hun land weer op te bouwen.
Corruptie is een ernstig probleem in de huidige Cambodjaanse politiek en met een gemiddeld inkomen van $300,- per jaar, blijft Cambodja een van de armste landen in de wereld.
Om geld te verdienen om hun kinderen te eten te kunnen geven gaan steeds meer vrouwen de prostitutie in, vanwege de toenemende concurrentie worden vrouwen steeds wanhopiger.Ook uit andere ontwikkelingen blijkt dat de armoedebestrijding in Cambodja moeizaam verloopt. Uit onderzoek onder vrouwen die werken in de kledingindustrie, een van de succesverhalen van Cambodja, blijkt dat er ook schaduwkanten zitten aan dat ogenschijnlijke succes.