Thuisfrontteam

Wij zijn het thuisfrontteam(TFT) die Aline zal ondersteunen bij haar werk in Cambodja.

Visie Thuisfrontteam

“Een verlengsnoer te zijn voor Aline, waardoor ze contact houdt en in haar behoeften voorzien wordt. Aline ondersteunen, te ontlasten, kaderen en op te bouwen op de gebieden van geloof, communicatie, organisatie en financiën. Door te bidden, te sparren, mee te denken, te luisteren en betrokken te zijn.”

Rol Thuisfrontteam

De TFT zal een belangrijke plaats innemen in de zorg voor Aline en nauwe contacten met haar onderhouden. De TFT zorgt onder andere voor de verzending van nieuwsbrieven, de fondswerving ten behoeve van de uitzending en de informatie uitwisseling tussen thuisgemeente en Aline. Ook kan de TFT presentaties geven op verenigingen, clubs en scholen en draagt zorg op pastoraal en sociaal gebied.

U kunt met ons in contact komen door te mailen naar thuisfront@gewoonincambodja.nl.

Ik ben een Vacature voor TFT-lid. Graag wordt ik vervuld door iemand die gedurende langere tijd één of enkele uren per week de tijd heeft om het team te versterken in de rol van Gebedscoördinator, Fondswerver of anderszins. Iemand met een betrokkenheid op Aline’s missie in Cambodja en een eerlijke relatie met God.
Ik ben Sjani Tulner – van de Kieft, penningmeester van het TFT. Ik ben dankbaar deel te mogen zijn van dit team omdat we met elkaar mogen werken aan Gods plan. Vroeger had ik mijn leven zo uitgestippeld dat ik dacht te gaan werken met straatkinderen in Paramaribo, maar God had een ander plan. Alle ervaring die ik heb opgedaan in mijn studies en mijn leven wil Hij gebruiken tot eer van Zijn naam. Het werk voor het TFT is voor mij zo doel rakend dat ik er dankbaar voor ben.
Als secretaris van het TFT van Aline wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Bert Wisse, 43 jaar jong, woonachtig in het mooie Barneveld én de trotse broer van Aline. Graag wil ik van dichtbij betrokken zijn bij het werk dat Aline gaat doen in Cambodja. Daarom wil ik graag deel uitmaken van het TFT.
Ik ben Ina Koning. Ik heb Aline leren kennen toen ze nog een baby was doordat ik wel bij haar thuis oppaste. Ik heb altijd contact gehouden met de moeder van Aline en zo de familie door de jaren heen beter leren kennen. Ik vind de inzet en motivatie van Aline om te gaan werken in Cambodja fantastisch. Daarom wil ik Aline graag helpen om haar droom waar te maken en dit wordt mogelijk door lid te zijn van het TFT. Op deze manier blijf ik betrokken, kan ik Aline ondersteunen en indien nodig ook de familie.