Gebed

Gebed en voorbede zijn enorm krachtig en hard nodig om het zendingswerk te kunnen gaan doen.

Concrete dank- en gebedspunten zijn op dit moment:

Dankpunten:

  • Het prachtige werk dat Aline mag doen in Cambodja.
  • De contacten die ze daar op heeft gedaan. De kerken met wie ze daar samen werkt.

Gebedspunten:

  • Bescherming voor Aline voor het coronavirus.
  • Wijsheid om verstandige keuzes te maken.