Pchum Ben

Een feest van 15 dagen waarin de levenden moeten zorgen voor de doden. Als zij dit niet zouden doen, zou dat erg disrespectvol zijn. Mensen geloven dat wanneer zij hun reeds overleden ouders blijdschap geven, dat zij zelf ook blij zuilen zijn en hun kinderen respectvol naar hun zullen zijn en van hun zullen houden in de toekomst.
Zou je mee willen bidden voor mij dat ik de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uitstralen naar de mensen om mij heen en dat God hun harten zal raken?

langs de kant van de weg zijn veel kraampjes met geschenken voor de doden.